Władze Spółki

 

Prezes Zarządu:
Tomasz Kopacz

Rada Nadzorcza:
Prezes Rady Nadzorczej: Grzegorz Ludera
Członek Rady Nadzorczej: Damian Kopacz
Członek Rady Nadzorczej: Robert Szymański

Kapitał zakładowy:
248.353,50 PLN