Zespół

 

GRZEGORZ LUDERA

PREZES RADY NADZORCZEJ MEETFACE S.A.

 

Przedsiębiorca od 1996 roku, studiowałem socjologię, jestem również absolwentem wydziału prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Aktualnie współwłaściciel kancelarii odszkodowawczej Codex oraz współzałożyciel DEVA Harmony Ltd. – wyłącznego dystrybutora JIVA Ayurveda Institute (Indie) w Europie.
Prywatnie zaangażowany jestem w działalność lotniczą, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, aktywny członek struktur Aeroklubu Rzeszowskiego. Pasjonuje się psychologią behawioralną, psychologią holistyczną, ezoteryką i podnoszeniem poziomu świadomości. Od 18 lat jestem miłośnikiem wschodnich kultur medycznych: Ayurvedy oraz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Propaguję zdrowy i świadomy styl życia. Specjalizuję się w praktyce ajurwedyjskiej oraz medycynie naturalnej.

 

ROBERT SZYMAŃSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

 

Z pasją i doświadczeniem rozwijam swoją karierę biznesową od 2004 roku, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu sektora przedsiębiorczości w Polsce i za granicą. Moja przygoda z biznesem rozpoczęła się w branży telekomunikacyjnej oraz reklamowej, gdzie przez osiem lat zdobywałem wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

W 2013 roku, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie, założyłem własną firmę działającą w modelu marketingu wielopoziomowego (MLM) w sektorze finansowym. Sukces tego przedsięwzięcia manifestuje się w budowie solidnej struktury, co pozwoliło mi na dalszy rozwój i ekspansję działalności.

W 2018 roku moje zainteresowania zawodowe skierowały się ku rynkowi nieruchomości w Warszawie, co okazało się kolejnym kluczowym punktem w mojej karierze. W ciągu kilku lat udało mi się przeprowadzić ponad 300 transakcji, zbudować efektywny system zarządzania najemcami, a także zrealizować ambitne projekty deweloperskie.

Zaangażowanie, wiedza i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych są kluczem do mojego sukcesu. Dążę do ciągłego rozwoju, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym, co pozwala mi na realizację ambitnych projektów i budowanie wartościowych relacji biznesowych.

 

 

KRZYSZTOF ANDRZEJ WOLSKI

DYREKTOR SIECI SPRZEDAŻY:             

WYŁĄCZNY DYREKTOR SIECI SPRZEDAŻY:            

 

Krzysztof Andrzej Wolski (1967) - przedsiębiorca, działacz samorządowy. Współzałożyciel i prezes Polsko-Libijskiej Izby Gospodarczej 2006 - obecnie. Radny Powiatu Wieluńskiego 1998 - 2002. Szkoła podstawowa nr 2 w Działoszynie, najlepszy uczeń i sportowiec (1982). Szkoły średnie: Technikum Elektroniczne w Zduńskiej Woli (1982) Technikum Mechaniczne w Działoszynie (1985), Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu (1993). Studia magisterskie na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Podyplomowe Studia służby zagranicznej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie (2002). Podyplomowe Studia na wydziale ekonomiczno-socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2004). Studia doktoranckie na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (2015). Studia doktoranckie w języku angielskim na UMCS w Lublinie (2018). Kandydat do Senatu (2011). Kandydat do Sejmu (1993, 2001, 2023).
  

WAŻNE DOKUMENTY:

   CV Krzysztof Andrzej Wolski

   Do MSZ w Warszawie

   Pismo polecające z Libii

   Doktorat UMCS 

   Doktorat UW

   Magister

   Studia Podyplomowe SGH

  Studia Podyplomowe Uniwersytet Łódzki


 

PAWEŁ ZAWADA

          

DYREKTOR SIECI SPRZEDAŻY         

 

Od 2006 roku w Irlandii, Pracował dla takich gigantów jak IBM, BT Telecom, Blizzard czy Poker Stars. Obecnie prowadzi dwie firmy informatyczne tworzące strony internetowe oraz aplikacje mobilne. W 2016 roku objął pozycję V-ce prezesa Polskiego Klubu Biznesu w Irlandii, współorganizator wielu wydarzeń biznesowych dla Polonii jak i także dla Irlandzkich przedsiębiorców. Swoje kontakty wykorzystuje w biznesie pomagając innym poprzez łączenie z odpowiednimi ludźmi.

 

 

 

 

MARCIN LIS

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

 

   CV PROF. NADZW. DR HAB. MARCIN LIS

 

MAREK ZUBER

Jestem wykładowcą Akademi WSB w Dąbrowie Górniczej, przede wszystkim na studiach MBA,  Akademii im. Leona Koźmińskiego, na studiach podyplomowych (studia MBA od 2010 do 2019 roku) oraz Szkoły Głównej Handlowej, na studiach podyplomowych. 

Do roku 2010 utrzymywałem również stały kontakt z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje również z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami ekonomicznymi. Uczestniczyłem aktywnie, jako prelegent lub panelista, w licznych konferencjach (ponad 300) poświęconych gospodarce, ekonomii, rynkom finansowym między innymi organizowanych przez Narodowy Bank Polski, czy Giełdę Papierów Wartościowych.

Moje komentarze i wypowiedzi pojawiały lub pojawiają się w PAPie, Informacyjnej Agencji Radiowej, radiowej „Trójce”, RMF FM, Radio Zet, w dziennikach np. „Gazeta Wyborcza”, „Prawo i Gospodarka”, „Gazeta Prawna”, „Życie Warszawy”, programach TV o charakterze ekonomicznym takich, jak „Biznes Wydarzenia” w telewizji Polsat, czy też „Fakty ludzie pieniądze” i „Bilans” w TVN 24, a także w dziennikach emitowanych przez TVP, TVN, TVN 24, Polsat i TV4 i innych, jak również na portalach internetowych.

 

   CV MAREK ZUBER

 

MAGDALENA MIKOŁAJEK - GOCEJNA

 

Prof. w Instytucie Zarządzania Wartością SGH (Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Wicedyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH (2017-2020), Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej realizowanych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (2013-obecnie), Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Relacji Inwestorskich i Raportowania Wartości (2007-2008), Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2006-obecnie), Członek Klubu Rzymskiego (2006-obecnie), Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii (2022 - obecnie), członek zespołu redakcyjnego The Asia -Pacific Journal of Financial Studies. 

Ekspertka rynków finansowych, wyceny przedsiębiorstw, zrównoważonych finansów ESG. Autorka monografii i artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka wielu książek z dziedziny zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstw i zrównoważonych finansów. Laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową, Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju nauki.

   CV MAGDALENA MIKOŁAJEK - GOCEJNA

 

KAMIL BOLEK

 

Ekspert IT w firmie KPMG (oddział w Katowicach) odpowiedzialny za projektowanie oraz tworzenie nowych rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji, a w szczególności wizji komputerowej, automatyzacji procesów przemysłowych, przetwarzania dużych zbiorów danych BigData i optymalizacji sieci neuronowych do działania na urządzeniach o niewielkich zasobach.

Specjalista ds. telematyki, który z czasem objął stanowisko Kierownika Zespołu Telematyki odpowiedzialnego za nadzór, dobór technologii oraz czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (głównie systemów predykcyjnych, wspierających decyzje zmierzających do optymalizacji ruchu oraz edge-computing na urządzeniach klasy embedeed)  kierowanych głównie do rozwoju systemu ITS Wrocław (Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu).

Członek zespołu badawczego w firmie Runvido Sp. z o.o. w projekcie, którego celem było utworzenie platformy pozwalającej na tworzenie personalizowanej gry mobilnej z wykorzystaniem ML i AR osobie nietechnicznej systemem drag-and-drop, a także mapy 2D przewyższające dokładnością jakiekolwiek obecnie dostępne rozwiązanie, w tym Mapy Google, odświeżanej w czasie rzeczywistym (POIR.01.02.00-00-0045/19, wartość dofinansowania: 9 740 746,04 zł).

Przedsiębiorca prowadzący JDG oferującej usługi z zakresu projektowania, wdrażania, a także optymalizacji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję i przetwarzanie danych.

Obecnie zajmuje stanowisko Data Scientists w firmie Runvido Sp. z o.o. (w formie UoP) utrzymując i rozwijając system utworzony w ramach projektu wskazanego powyżej, świadczy swoje usługi w ramach JDG na rzecz ENTE Sp. z o.o. (B2B), a także, okazjonalnie, podejmuje współpracę z firmą KPMG (w formie umowy zlecenie).

   CV Kamil Bolek

 

 

TOMASZ PIŁAT

 

Pomysłodawca i główny udziałowiec w wielu firmach technologicznych, głównie z branży IT: oprogramowanie, sztuczna inteligencja i machine learning, rozwiązania dla e-learningu, cloud, cybersecurity, e-commerce, Internet of Things, telekomunikacja, gry mobilne i VR, Digital Signage, marketing internetowy, wsparcie i opieka IT, a także elektromobilność. Posiada 30 lat doświadczenia w branży IT i od ponad 25 lat prowadzi własne firmy informatyczne i technologiczne.

Współzałożyciel i doradca w zespole Consultants.pl - https://consultants.pl/zespol/tomasz-pilat/ Ekspert i panelista na konferencjach m.in.: Google Developer Days, ICT Live, Cebit Hannover Messe, Educa Berlin, Forum Marketingu Zintegrowanego, panele dla startupów w inkubatorach m.in. w: Warszawa (Google Campus), Lublin, Stalowa Wola, Start Warsaw, Startup123. Specjalizuje się w doborze rozwiązań informatycznych, optymalizacji kosztów, wdrożeniach rozwiązań: software, sztuczna inteligencja, VR/AR, IoT, serwerowych, Machine Learning, cloud, cybersecurity i technologie dla Contact Center.

Biegła znajomość angielskiego i rosyjskiego. Rozległe kontakty biznesowe w kraju i międzynarodowe (Europa, Azja, USA). Nagroda w 2017 za wkład dla rozwoju polskiego IT od Pani Minister Rozwoju i Technologii - Jadwigi Emilewicz.

   CV TOMASZ PIŁAT

   BIO TOMASZ PIŁAT

 


MAGDALENA ZIELIŃSKA

 

ANALITYK, SPECJALISTA IT    

 

Ukończenie studiów informatycznych stanowiło dla niej fundament do zbudowania kariery biznesowej. Od 2009 roku pełni rolę współwłaścicielki agencji interaktywnej, gdzie z pasją prowadzi złożone projekty IT zarówno dla klientów prywatnych, jak i instytucji państwowych. Jej zainteresowanie nowoczesnymi technologiami nie ogranicza się jedynie do tradycyjnego oprogramowania. W ostatnich latach rozwijała swoją wiedzę w obszarze blockchain oraz smartkontraktów, co przyniosło wymierne efekty w postaci udanych wdrożeń projektów crowdfundingowych i tokenizacyjnych.